Prawo budowlane w Polsce

Wznoszenie budynków i wszelkiego rodzaju budowli oraz konstrukcji innego typu jest jedną z najbardziej specyficznych działalności, jakiej człowiek podejmuje się w normalnej praktyce gospodarczej. Nieruchomości wszelkiego rodzaju otaczają nas na co dzień i są podstawą naszego działania. Zazwyczaj traktujemy je jako coś stałego i niezmiennego chociaż proces ich przekształcania i rozbudowy cały czas odbywa się wokół nas. Nie przejmujemy się nim zanadto jeśli sami nie bierzemy w nim bezpośredniego udziału i nie zdajemy sobie w związku z tym sprawy z jego skomplikowania oraz złożoności uwarunkowań prawnych, które go kontrolują.

prawo budowlane

Jak już podkreśla się powyżej, system nieruchomości tworzy podstawy dla całości naszej działalności zarówno na polu prywatnym jak i publiczno-biznesowym. Oznacza to, że w interesie wszystkich stron zainteresowanych danym projektem czynnie lub biernie jest taki rozwój nieruchomości, który będzie celowy i zgodny z zasadami współżycia społecznego. Możliwe jest to tylko i wyłącznie pod warunkiem istnienia odpowiednich uwarunkowań prawnych oraz systemu ich egzekucji, który dbał będzie o ich poszanowanie. W naszym kraju jest to prawo budowlane czyli specjalna ustawa regulująca w założeniu całość działalności związanej z projektowaniem, budową i nadzorem nad tymi czynnościami odnoszącymi się do obiektów budowlanych. Co więcej, w ustawie budowlanej znajdują się także przepisy odnoszące się do utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych a także zasady działania organów publicznych powołanych w celu prowadzenia działań w tych dziedzinach lub uprawomocnionych w zakresie obejmującym wyżej wymienione czynności.

Znajomość prawa budowlanego na co dzień nie jest szczególnie istotna chociaż pozwala na planowanie swoich działań na przyszłość i przede wszystkim na ochronę swoich praw w wypadku, gdyby działanie osób trzecich mogło wpływać na nas negatywnie. Z tego powodu każda osoba powinna mieć przynajmniej ogólną wiedzę o elementach ustawy prawo budowlane. Jej dokładna lektura jest niezbędna dla wszystkich inwestorów realizujących projekty z zakresu nieruchomości lub przymierzających się do nich ponieważ zawiera ona ramy prawne, w których inwestor będzie się musiał zmieścić oraz mechanizmy postępowania, których będzie się w swojej działalności musiał trzymać. Nieprzestrzeganie prawa budowlanego, świadome bądź nieświadome, może nieść ze sobą drastyczne konsekwencje.